360deg
1993

ALBAQERAMIKA, e njohur fillimisht me emrin DEVAL është themeluar në qytetin e Pejës në vitin 1993 nga Sejfullah Deçani

1997

Në fillimet e saj veprimtari kryesore kompania  kishte tregtinë me pllaka të qeramikës, ndërkohë që në vitin 1997 filloi edhe me prodhimin e vaskave dhe lavamanëve të polimermerit

2000

Në vitin 2000, kompania riorganizohet dhe merr emrin e ri, të cilin e mban edhe sot – ALBAQERAMIKA.

Duke pasur si frymëzim inovacionin në ofertën ndaj klientëve, ALBAQERAMIKA arriti të vendosë partneritet me disa nga prodhuesit më të njohur të produkteve të qeramikës nga Italia dhe Spanja. Kjo i ka mundësuar që t’i ofrojë klientit trendet më të reja botërore të produkteve të qeramikës dhe të krijojë një besim të palëkundshëm në tregun kosovar

2005

Në vitin 2005, me synimin që të shtrijë aktivitetin edhe në pjesë të tjera të Kosovës, ALBAQERAMIKA hapi sallonin e saj në kryeqytet

2013

Në vazhdën e këtij vizioni, në vitin 2013 hapi sallonin edhe në qytetin e Prizrenit, duke arritur tanimë të ofrojë produktet e saj në tri qendrat më të mëdha të Kosovës

2016

Sallonet e ALBAQERAMIKES dallohen për një elegancë të veçantë, ambient mikpritës dhe një gamë të gjerë produktesh për çdo konsumator. Në vitin 2016 u hap edhe objekti i ri në qytetin e Pejës, objekt ky që zëvendësojë të vjetrin, i cili ka shërbyer si bazë e suksesshme në fillimet e aktivitetit të kompanisë në këtë qytet.

Kompania sot udhëhiqet nga Valdet dhe Fisnik Deçani, qëllimi kryesor i të cilëve, të përkrahur nga një staf i përkushtuar është avancimi i mëtejmë i kompanisë duke pasur në qendër klientin dhe përmbushjen e kërkesave dhe pritjeve të tij

MISIONI

ALBAQERAMIKA në qendër të misionit të saj ka vendosur përmbushjen e kërkesave të klientit, duke i sjellur atij inovacione dhe trendët më të reja botërore në produktet e qeramikës.  Përveç ofertës së produkteve, ALBAQERAMIKA siguron një shërbim të kualitetit të lartë sepse beson fuqishëm në relacione dhe bashkëpunime afatgjata me konsumatorin.

VIZIONI

Vizioni i ALBAQERAMIKËS është që të ndërtojë një bazament të fuqishëm në industrinë e qeramikës, bazuar në produkte kualitative, shërbim të nivelit të lartë, dhe një ambient mikpritës, dhe këtë përvojë të mund të replikohet edhe në fusha të tjera në zgjerimin e veprimtarisë afariste.

Prishtine (43)
Prizren 2 (4)

FILOZOFIA JONË

ALBAQERAMIKA që nga themelimi është udhëhequr nga një filozofi që ka vënë konsumatorin në qendër të vëmendjes.

Ne besojmë fuqishëm që lojaliteti i konsumatorit fitohet vetëm duke i sjellë atij produkte cilësore të përcjella me shërbim të sinqertë, gjë që na ka mundësuar rol udhëheqës në treg. Inovacioni me të cilin ne identifikojmë produktet që ofrojmë në treg, udhëhiqet nga kërkesa e konsumatorit, duke bërë që të vendoset një partneritet dhe mirëbesim i ndërsjellë, dëshmitarë të të cilit jemi bashkë çdo ditë.

ÇFARË E BËN TË VEÇANTË ALBAQERAMIKËN?

Albaqeramika synon që të ndërtojë imazhin e saj të bazuar në produktin që ofrojmë, shërbimin që e shoqëron atë, dhe besimin qe e krijojmë të çdo konsumator. Ne veçohemi për

  • Produkte nga prodhues me renome botërore;
  • Plotësim i nevojave të klientëve me llojllojshmëri dhe kualitet;
  • Besim të qëndrueshëm te bashkëpunëtorët afaristë;
  • Mbulueshmëri sa më të madhe të tregut;
  • Efikasitet në realizimin final të porosive;
  • Profesionalizëm, përvojë dhe përkushtim i stafit;
  • Punë ekipore në planifikim dhe zbatim;
  • Avancim të përhershëm të stafit me synim arritjen e rezultateve të reja;
Prishtine (19)

PARTNERËT E ALBA QERAMIKËS

Albaqeramika beson fuqishëm në partneritete të shëndosha dhe afatgjata. Ne vazhdën e veprimtarisë sonë, kjo ka qenë edhe një bazament i fuqishëm në suksesin e arritur deri tani, dhe nuk dyshojmë se është një siguri në synimet e së ardhmës.

Sot ne jemi krenarë që kemi mbi 50 partnerë nga mbarë bota, të cilët na kanë besuar që ne të jemi përfaqsues të produkteve të tyre më eminente dhe të sjellim te konsumatori kosovar trendet e fundit botërore.

PARTNERËT TANË

REALIZIMI I INSPIRIMEVE NË SHTEPITË E JUAJA BËHET I MUNDSHËM NË BASHKEPUNIM ME PRODHUESIT MË INOVATIV NË BOTË