Me qëllim që të shihet nga afër vënia në funksion e linjës së re të prodhimit të qeramikës, krijimit të kushteve dhe mundësive të reja për sjelljen e produkteve të fjalës së fundit të kësaj natyre në Kosovë, një delegacion i...

Kur para më shumë se një shekulli filluan me prodhimin e qeramikës së parë, para vetes vendosën synimin që pasioni për të krijuar diçka të bukur, elegante, cilësore dhe të ndjeshme të lerë gjurmë në historinë e argjilës dhe pllakës së...