email
Bashkepunojmë me prodhuesit më të njohur te pllakave të qeramikes dhe porcelanit nga Italia dhe Spanja.

” albaqeramika ” / Avancimi i metejmë i kompanisë duke pasur në qendër klientin dhe plotësimin e kërkesave të tij.